Sunday, 17 October 2010

Clear Your Plate: Treacle ToffeeThis is the taste of my childhood.


It takes me right back to munching bags of treacle toffee on Bonfire Night, the smell of fireworks in the air. It's a very simple recipe and the only real thing to watch for is that the toffee must get to the right temperature, otherwise it won't harden properly and will be more of a caramel texture.


Ingredients:

225g dark brown sugar
225g treacle
2 tbsp cider vinegar
50g butter, cut into slices

Makes approx 1lb of toffee


Method:

1. Put sugar, treacle and vinegar in a large, high sided saucepan and stir over low heat until sugar is completely dissolved
2. Bring, very slowly, to boiling point. Keep the mixture boiling for 6 minutes, stirring ocassionally, but watch it doesn't boil over
3. Stir in the butter, bit by bit
4. Continue to boil to the "soft crack" stage, (to test, place a little of the toffee into a bowl of cold water. If it goes hard but pliable between finger and thumb then it is ready)
5. Remove from the heat and pour gently into a well greased shallow tin about 9 inches square
6. When cool mark into squares and then, when cold, break into pieces
7. Wrap in greaseproof paper or keep in an airtight tin


8. Do not, REPEAT NOT, send me your dental bills.


2 comments:

MessyCarla said...

Mmmmmm looks FANTASTIC! Treacle toffee reminds me of bonfire night too - I'll definitely be making a batch this year :) xxxxxx

An Binh said...

Bạn đã hoàn thành công việc setup một văn phòng làm việc thì việc còn lại của bạn là lắp đặt và sắp sếp vị trí các thiết bị nội thất. Và một trong những khâu quan trọng việc lắp đặt nội thất văn phòng làm việc là hướng phong thủy bàn làm việc sao cho theo ngũ hàng phong thủy nhằm mục đích đem lại may mắn và tài lộc cho gia chủ theo quan niêm Phương Đông
Có hai nhóm hướng là Đông tứ trạch và Tây tứ trạch phù hợp tương ứng với người Đông tứ mệnh hay Tây tứ mệnh. Cũng không kém phần quan trọng hơn là lựa chọn trang trí các vật dụng trên bàn làm việc như chậu cây để bàn làm việc nên có để giúp bạn làm việc thoải mái hơn. Cho nên khi bạn có nhu cầu lựa chọn văn phòng làm việc, setup hoàn thành thì nên quan tâm thêm các vấn đề về chọn hướng bàn làm việc để giúp bạn gặp nhiều may mắn trong công việc và thành công hơn!